Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanlığı CMK Ücret Tarifesi HMK Tarifeleri, Maliye Bakanlığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2013-2014 /
Basım Yılı: 2014 | Okunma: 4254