Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanlığı CMK Ücret Tarifesi, HMK Tarifeleri ; Maliye Bakanlığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2012 - 2013
Basım Yılı: 2013 | Okunma: 4297